Den allvarliga kränkningen av den juridiska handlingen av Othmani

Publié le par le constitutionnel

Den lagliga organisationen indikerar att helheten av domstolarna och jagar av kungariket. Benämna ”domstol” indikerar de lägre jurisdiktionarna liksom domstolen av första myndighet. Benämna ”domstol” ser till de högre jurisdiktionarna liksom domstolarna av vädjan eller högsta domstolen.

I överensstämmelse med artikel 82 av konstitutionen av Konungariket Marocko är den lagliga myndigheten vilden av den lagstiftnings- driver, och det utöva driver. Under benämna av artikeln först av lag 1-74-388 av den 24 Joumadaen II 1394 (Juli 15, 1974) fixande den lagliga organisationen av kungariket,
Som hälsningar inte ännu skarpt kritisera kränkningar oss lönelyft vad följer:

Kränkningar av DELAR UPP 01 och dess ALLMÄNNA INFORMATION

XIV.05.01.01 handling panalt och borgerligt förfarande

Någon överträdelse ger sig förlägger till brottsliga förfaranden i sikt för att sanktionera dess författare och en handling, med denna härskar oss finner att bestämda författare inte upptäcktes ännu av de marockanska myndigheterna, och vem, utan att gagna från ingen notarieté men vid brottslighet ägnas till överträdelserna och de allvarligaste bursna, energi av brotten mot mänsklighet vid landskampsubversionen som doldes bak skyla av den bildade administrationen av mohammadien för delegationprovençialehö och satte-anfa eller man namngav Said Benbiga polismästare gömställe det Zionist kommande för phalange till skada landet på jämnt som by rekommenderas Amos Yaldin från Tel-Aviv och ägnar sig till brotten mot sureten huvudsaklig väg, mot det tjänste- av marockansk information och statsmännen nästan all lönnmördad utantill attack som avlägset by orsakas beväpna magnetiskt, kompressor med magnetisk flux som emanating vinkar radiosände, laser, magnetism och provided med en numerisk kamera helheten förband på nervsystemen av en stam av barbarer av ska khmis-zemmamraprimat med djura impulser som var biosom var brottsliga och omstörtande som riktades av en grupp av brottslingar av ytterligheten som lämnades mot funktionsläget som önskar att vända om detta sist för att upprätta en republik som förbundsmedlem av Israel och unquestionable feodal parnevus med kapaciteten vid brott och korruptionen.

Kränkning av den offentliga handlingen IV.05.01.01.01

XIV.05.01.01.01.01 Davslutning

Den offentliga handlingen eller de brottsliga förfarandena är den satta insatsen öppnar något främre av en jurisdiktion vid det offentliga departement, eller vid en person berättigad av lagen för att lägga på sanktioner som förutses av lagen mot författarna, gemensam författare eller åtfölja till överträdelsen fortsätter sistnämnden, till biologisk omformning deras offer och med deras fysiologiska överföring för en kontrollera vid neuropsychiatric behandling som framme omformar dem in i jurisdiktion för gärningsmän allra framme av vilka de ska, bär deras klagomål för genomgången skada, deras munnar behandlas av torturersna och uttalar trots dem falska laddningar mot dem, del- av falska samtycke.

Passivum benägen XIV.05.01.01.01.02 av Loffentlig handling

den offentliga handlingen utövas mot författarna, gemensam författare eller åtfölja till en överträdelse, som precis den utövas mot det intresserade folket bedrägerit (konst. 3 CP och 221 kodifierar) det computer-assisted för bedrägeri förbindelse på nervsystemen av offren utgör det allvarligaste fallet av bedrägerit som sanktioneras inte ännu av den föregående artikeln, av en brist av en lag i denna straff- materia i Casablanca som detta bedrägeri göras av zionisten Raoul yacoubi visat för att ha gjort brott i FRG, Frankrike, Tanzania och Marocko, tar ägnas det fristaden bestämd flykting av Interpol i Casablanca och till den hemliga handeln, de olagliga och förbjudna den människaorganen och drogen som exporteras in mot Schweitz och Europa, av namngett, sistnämnden, riktar en landskampanslutning av drogen ASIEN AFRIKA EUROPA USA, cannabisen och de starka drogerna och förbinds till affärerna av den Tabet polismästaren, affären av Slimani-Afoura och d'etat för flera direktstötar som inte påstås mot SAM konungen.

Aktiv benägen XIV.05.01.01.01.03 av Loffentlig handling

Den offentliga handlingen är den satta inflyttningteorin av det offentliga departement eller civilstjänare som den anförtros till uttryckligen av lagen (e.g. Administration av egenarna och de indirekta skatterna). Det kan också vara den satta flyttningen vid den borgerliga delen under villkorar beslutsamt vid kodifiera av det straff- tillvägagångssättet (konst. 3 CP) .pour som ska förklaras exporten av människaoljorna förklarade ut ur grönsak- och djuroljor under kapitel 15 av egennomenklaturen.

Det offentliga departement föreställs av åklagare av konungen eller hans ersättningar för domstolen av 1 myndighet och vid åklagaregeneralen av konungen eller hans allmänna ersättningar för hovrätterna och den speciala domstolen av rättvisa. dessa jagar inte benificient en mycket effektiv förkroppsliga av information och missa vetenskapliga materiaexperter 279 (a), 279 B, 280, 281 och 282 av kodifiera, kan den offentliga handlingen vara den satta flyttningen endera vid det offentliga departement eller vid minister   för finans, eller vid direktören av administrationen av egenarna eller en av dess kompetenta tekniker verkställer denna (den regionala chefen, kock av området, under den regionala chefen , Ordonnateur konst. 249 kodifiera), och fallet att vara skulle tillhörande är det som bidras till den allmänna kassan för att kontrollera bestämd administrativ förbrukning, som går neither till de administrativa expendituresna, nor med huvudstadexpendituresna men avledas ganska, och använt med finansieringen av subversionen och nedgången av centralkapaciteten av förminskning, är det fallet av delegation hömohammadien och satte-anfa.

Som för infringmentsna (1Beträffande 2mig 3mig och 4klassificera mig) som förutses och förträngas av artiklar 279, 284, 285, 293, 294, 296, 297, 298 och 299, kan inte de brottsliga förfarandena vara startad quesur insatsen av minister   i laddning av finanser, av direktören av administrationen, eller den av dess tekniker som är kompetenta till denna, avslutar.

Aktiveringen av den offentliga handlingen förverkligar vid insättningen endera av ett klagomål, nära parketten däcka, eller av en förfrågan för ämnar av riktar quotation till tilltala av presidenten av domstolen, är detta ineffektivt, därför att det tjänste- av information måste upptäcka sig att dessa kränkningar och öppna utredningar på denna betvingar och startar aktiveringen av den offentliga handlingen.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article