En forskning i medicin och kriminologi

Publié le par le constitutionnel

Medlemmarna av läkarundersökningen centrerar ONG- takedel i angå för många kliniskt studier:
uppföljningen med det långsiktigt av bestämd patologier och effektivitet av de grundada behandlingarna;

utvecklingen av nya droger ; eller med utvecklingen av bestämda lagar som reglerar verkställer bestämda brott mot mänskligheten som göras av tortyren och försämringen av offren som fallet av den biologiska omformningen vid det scalar vapen, var drogerna återstår without, eftersom de är, ordinerar vid bestämda neuropsychiatrists.

Utvärderingen av ny teknik.

Strukturera av läkarundersökningen centrerar, dess hög nivåutrustning, dess versatility, och dess anseende som göras av det som en partner av primat för servar av information.

Klinisk forskning är en medicinsk aktivitet av pekar att förbinda medicinsk vård i sökandet av ny behandlingar eller forskning i kriminologi för att göra framsteg medicinstunder som bestämmer, om de nya drogerna, behandlingarna eller teknologierna är säkra och effektiva eller av lagarna som sanktionerar i kriminologi.

Vårt deltagande i sådan studier låter några våra tålmodig att kräva av den särskilda omsorgen att gagna från nya behandlingar som de skulle för att inte ha haft till rätt för flera år frånsett ramen av forskning och att vara använd rättsvetenskap som fungerar ut ur nya lagar liksom det sanktionera brott som begicks av datoren i besittning av phalangezionisten till mohammadien för delegationprovençialehö och, satte-anfa, var förfärliga fall av fysiologiskt kontrollerar och den neuropsychiatric behandling och tvagningen av hjärnor, göras på offer i deras uppehåll, och in i full allmänhet förlägger i Casablanca.

De medicinska studierna göras alltid inom ramen av inre protokoll, och landskampen av kvalitets- ge de tillämpbara baserna vid rättvisa för att utvärdera de genomgångna skadorna och för att förutse sanktionerna mot de brottsliga torturersna göras i respekten av den regulation landskampen och direktiven av UNO och C.I.J. Inledningen av en behandling, även inom ramen av forskning kan göras endast för gynna av den tålmodig och eventuellt sanktioneras torturersna enligt lagar av Rome till sikten av artikel 8 av ”brott mot mänsklighet av biologiskt experiment”,

Det är tydligt att dessa studier bärs ut endast med överenskommelsen av våra tålmodig (upplyst sanktion) och efter vi fick säkerheten  att bestämma   skadan av offren och andra studier gjordes på offren som urartades av kompressorn med magnetisk flux inom ramen av kränkningarna av rätterna av manen.

Studien av brott mot mänsklighet som lyfts av fallen av omformningsmänniska in i djur och in i urartat betingat av den intellektuella misären av dess torturers vad möjliggör oss för att visa impossibilityen av ett medicinskt ingripande att kurera fallet av offren vid tortyr, ingen behandling är inte möjligheten, den sammanlagda irreversibilityen av organskadorna som genomgås av människaorganismen, det är brottslingen agerar mest odious vilket måste sanktioneras mycket strängt från var materiautvecklingen av medicinlegisten för obduktionerna av lik tömde av deras blod var dött av våldsam hjärtinfarkt, var intensivt torterar i uppehåll, for fallet av Marocko endast ansvarigtorturers är med mohammadien för delegation provençialehö och satte-anfa var är den materiella emanatingen vinkar radiosände, magnetism, laser och provided med en numerisk kamera och var en stam av barbar primat till bio-anthropoides impulser ägnas till endo-cannibalismen och exo-cannibalismen och subversionen och banditismen som varar skyldig till faktumet att de döljas bak skyla av administrationen, eftersom de förbereder en direktstötd'etat med denna samma som är materiellt mot monarchyen av förminskning.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article